ทุเรียนเป็นไม้ยืนต้น ไม่มีการผลัดใบ ทรงพุ่มไม้แผ่กว้าง บางที่อาจมากถึง 20 ถึง 40 เมตร

ทุเรียนเป็นไม้ยืนต้น ไม่มีการผลัดใบ ทรงพุ่มไม้แผ่กว้าง บางที่อาจมากถึง 20 ถึง 40 เมตรสําหรับต้นที่ปลูกมา จากเม็ด ส่วนต้นที่ปลูกจากการแทงยอดบางที่อาจมากถึง 8 ถึง 12 เมตร ใบเป็นใบสําพัง ยาวราว 8 ถึง 20 ซม. แล้วก็กว้าง โดยประมาณ 4 ถึง 6 ซม. รูปแบบของ ใบมีลักษณะเป็นพืชใบเลี้ยงคู่จําพวกใบกว้างแบบ ใบ เลี้ยงเดี่ยว ขนาดของใบกว้าง 2-3 นิ้ว ยาว 6-8 นิ้ว ปลายใบแหลม มีก้านใบสีน้ําตาลยาวราว 1 นิ้ว บนใบสี เขียวแก่ถึงเขียวเข้ม ใต้ใบเป็นสีน้ําตาล เส้น ใบทุเรียนสานกัน เป็นร่างแห ผลของ ทุเรียน มีเปลือกครื้ม มีหนามแหลมแข็งเป็นรูปปิรามิตตลอต ผล ทรงของผลทุเรียนมหลายต้นแบบสุตแต่ จําพวกจําพวกของทุเรียน ได้แก่จําพวกกลม (ก้านยาว กระดุม) ประเภทตูด ป้าน (หมอนทองคํา ทองศห้อย) อื่นๆอีกมากมาย ผลมีเส้นผ่านศูนย์กลางราวๆ 10-20 ซม. ความยาวอยู่ที่รูปแบบของทุเรียน เนื้อของทุเรียนมีสี จําปา หรือเนื้อสีเหลืองอ่อน ขึ้นกับภาวะของดินแล้วก็ชนิด ของทุเรียน

โพสต์โดย : Football Football เมื่อ 7 ต.ค. 2565 19:24:10 น. อ่าน 491 ตอบ 0

facebook